جدیدا با دیوار دوست شدم!!!

میدونی....

از شخصیتش خوشم اومده یه جورایی محکم.... ثابته...آرومه.